Váš konzultant pro veřejné zakázky a nákup


Pomůžeme Vám zrealizovat:

 • Administraci veřejných zakázek
 • Předběžnou tržní konzultaci
 • Průzkum trhu
 • Hodnocení formou elektronické aukce
 • Uveřejňování v Registru smluv
 • Vyhotovení smluv
 • Konzultace

Úspěšně Vás provedeme celým procesem veřejné zakázky podle pravidel příslušného dotačního titulu.


NOVINKY KTERÝM JE ZAPOTŘEBÍ VĚNOVAT POZORNOST:

Novela Zákona o zadávání veřejných zakázek v roce 2021 >>>
Elektronický stavební deník a stavební zakázky >>>

AKTUALITY:

Metodický pokyn pro uplatnění inflační doložky ve smlouvách na služby ČKAIT
Stanovisko MMR a UOHS k problematice nárůstu cen ve stavebnictví
Dotované veřejné zakázky
43%
e-Aukce
38%
Průzkum trhu a tržní konzultace
29%

Naše služby pro vás

Administrace veřejných zakázek

e-Aukce

Předběžná tržní konzultace

Průzkum trhu

Přivádíme dodavatele ke kulatému stolu

Kontaktujte nás

 • Naše kontaktní údaje

 • Telefon: +420 731 025 486
 • Email: l.serak(a)tesb.cz
 • Web: www.tesb.cz