Zajistíme Vám komplexní administraci veřejných zakázek. Realizujeme zakázky podle zákona včetně zakázek malého rozsahu. Postaráme se Vám o veškerou administrativu a zaprotokolování včetně zajištění kontrol u poskytovatele dotace.