Pomůžeme Vám s předběžnou tržní konzultaci, která je jedním z nástrojů jak získat informace o trhu a možné kvalitě předmětu veřejné zakázky. Pomůžeme Vám jako zadavateli oslovit odborníky a získat více informací a vyhnout se tak chybám v zadávacích podmínkách.

Cílem předběžné tržní konzultace je tak konzultace s odborníky či dodavateli a následně připravit ty nejvhodnější zadávací podmínky s ohledem současnou nabídku trhu.